DICTIONNAIRE LATIN OLIVETTI - Latin - Français

Dictionnaire Français-Latin

lacs
nom masculin

1 lăquĕus [-i, m.]
2 ligula [-æ, f.]

permalink
<<  laconisme lacté  >>

Parcourir le dictionnaire

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Parcourir les dictionnaire français à partir de:


{{ID:LACS100}} ---CACHE---